پلن های اشتراک آلبوم هوشمند

هدیه

رشد

آرمان

 • تعداد اپلیکیشن

  یک عدد

 • محتوای قابل بارگزاری

  درهر اپلیکیشن سه عدد

 • پنل کاربری

  ندارد

 • ماندگاری اپلیکیشن

  مادام العمر

 • قیمت

  ۷۹۹٫۰۰۰ تومان

 • تعداد اپلیکیشن

  ده عدد

 • محتوای قابل بارگزاری

  درهر اپلیکیشن سه عدد

 • پنل کاربری

  شش ماه

 • ماندگاری اپلیکیشن

  مادام العمر

 • قیمت

  ۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

 • تعداد اپلیکیشن

  نا محدود

 • محتوای قابل بارگزاری

  نا محدود

 • پنل کاربری

  سالیانه

 • ماندگاری اپلیکیشن

  مادام العمر

 • قیمت

  ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان